HIETANEVAN LENNOKKIKENTTÄALUE

RC Hietaneva ry:n (Kerho) hallinnoiman kenttäalueen ”Hietanevan lennokkikenttä” ympärille on perustettu ilmailumääräyksessä OPS M1-29 tarkoitettu salliva UAS-lmatilavyöhyke. Vyöhyke on noin kolme kilometriä halkaisijaltaan oleva ”mutteri”, jonka sisällä kerhon puitteissa tapahtuva lennokkitoiminta voi poiketa yleisistä määräyksistä ja toimia vapaammin niin, kuin tässä dokumentissa on kuvattu. Vyöhykkeen lennokkitoiminta tapahtuu Hietanevan lennokkikentältä käsin. Aluetta voi tarkastella Aviamapsissa.
Salliva UAS-ilmatilavyöhyke ei ole lentokieltoalue (D-alue) muulta ilmailulta rajoitettu alue. Ilmatilassa saa lentää miehitetyillä ilma-aluksilla eikä se poista lennokkien väistämisvelvollisuutta. Vyöhyke merkitään ilmailukarttoihin, jolloin se voidaan ottaa huomioon reittivalinnoissa ja huomioida mahdollinen lennokkitoiminta.
Sallivalla UAS-ilmatilavyöhykkeellä voivat toimia myös muut miehittämättömän ilma-aluksen käyttäjät, kuin Kerhon puitteissa toimivat. Tällöin on kuitenkin noudatettava tavanomaisia avoimen toimintakategorian vaatimuksia niistä poikkeamatta. Kerhon hallinnoimalle kenttäalueelle voi tulla ainoastaan kerhon luvalla.