YLLÄPITO

Aluetta ylläpidetään Kerhon jäsenten talkoovoimin. Kaikilla kenttäalueen käyttäjillä on velvollisuus osallistua ylläpitoon. Kerhon hallitus organisoi ylläpitotoimet. Sellaisia ovat mm. nurmen säännöllinen leikkuu. Tämän lisäksi alueella pidetään kaikille yhteisiä talkoita, kuten esim. vuosittaiset kevättalkoot.
Mikäli ylläpidossa esiintyy ongelmia tai tilanne sellaista vaatii, niin Kerhon hallitus voi määrätä poikkeavan menettelyn ja ottaa sen käytäntöön missä vaiheessa kautta tahansa.