TURVALLISUUSPOLITIIKKA

Kerhon ilmailutoiminnassa pyritään rakentamaan hyvää ja positiivista turvallisuuskulttuuria.
Turvallisuuspoikkeamien osalta noudatetaan ilmailussa yleistä ”Just Culture” periaatetta. Se tarkoittaa sitä, että turvallisuuspoikkeamista ei syyllistetä eikä rankaista, vaan niistä pyritään ottamaan oppia ja muuttamaan toimintatapoja niin, ettei vastaava poikkeama toistu. Kerhon lennätystoiminnassa ei kuitenkaan hyväksytä törkeää ja tahallista sääntöjen rikkomista.
Henkilö- ja aineelliset vahingot sekä oleelliset vaaratilanteet tulee ilmoittaa Kerholle turvallisen toiminnan kehittämiseksi.
Akkuja ladataan pääasiassa ulkopöydillä tai maassa paloturvallisella alustalla. Akkuja ei saa koskaan jättää lataukseen ilman valvontaa.
Vaahtosammutin, ensiapulaukku ja kyypakkaus tulee olla jollakin lennättäjällä mukana.