LENNÄTYSTOIMINNAN JÄRJESTELYT

Kerhon lennätystoiminta järjestetään niin, että kaikkia lennokkilajeja voi harrastaa mahdollisimman monipuolisesti, mutta samalla turvallisesti.
Lennätystoiminnan tulee olla vastuullista siten, että huolehditaan oman kaluston kunnosta, otetaan muut lennättäjät huomioon, jaetaan ilmatilaa tasapuolisesti, ymmärretään oma osaaminen ja sen rajat, vältetään turhia riskejä ja valitaan mahdollisimman turvallinen toimintamalli tilanteissa, joissa ei ole olemassa sääntöjä tai ohjeita. Kentällä voidaan toimia kaikkina vuorokauden aikoina, kun se tapahtuu turvallisesti.
Radio-ohjausjärjestelmien tulee olla tarkoitukseen soveltuvia, määräysten mukaisia ja hyväksyttyjä Suomessa. 27Mhz ja 40Mhz alueilla toimivia lennokkien radio-ohjauslaitteita ei saa käyttää.
35Mhz laitteita ei saa kytkeä päälle ennen kuin paikalla olijoilta on varmistettu, ettei toista laitetta ole samalla taajuudella. Kentällä ei ole ns. pinnataulua käytössä.
FPV-videolähetintä ei saa kytkeä päälle, jos muita FPV laitteita on ilmassa. Se voi johtaa kuvan menetykseen. Lennättäjät sopivat itse taajuuksien käytöstä.
Kiitotie-alueella lennon aikana saavat olla vain lennättäjät ja heidän avustajansa. Katsojat ja muut henkilöt ovat varikkoalueella. Kentällä ei ole melurajoitusta, joten tarvittaessa tulee varautua kuulonsuojaukseen.
Parkki- ja varikkoalueella on mahdollista kuvata esimerkiksi FPV dronella, kun asiasta on ensin sovittu kaikkien toiminta- alueella olevien kanssa. Toiminnan turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomioita. Autot ja kärryt pidetään parkki- ja varikkoalueen länsilaidalla.