VASTUU TOIMINNASTA

Jokainen alueen käyttäjä toimii omalla vastuullaan. Käyttäjät tiedostavat sen, että lennokki- jadronetoiminnasta syntyy vaaratilanteita, jotka voivat johtaa ihmisiin tai omaisuuteen kohdistuviin vahinkoihin tai tapaturmiin. Kerho ei vastaa sattuneista vahingoista, vaan osapuolet sopivat niistä keskenään.