KENTTÄALUEELLA LIIKKUMINEN

Lennättäjillä on ajoneuvoilla liikkuminen sallittu kenttäalueelle johtavalla Tulotiellä, varikko- ja parkkialueella. Yleisöllä on ajoneuvoilla liikkuminen sallittu vain Hiekkakuopantiellä, Metsätiellä ja yleisön parkkialueella. Muilla alueilla ajoneuvolla ei saa liikkua
Hietanevan alueella voi liikkua myös sivullisia ihmisiä ja heillä on lupa siihen. Kerhon jäsenet voivat tarvittaessa pyytää sivullisia poistumaan kerhon hallinnoimalta alueelta, joka on merkitty kuvaan valkoisella katkoviivalla (ks. kenttäaluekartta). Jäsenillä ei ole lupa estää sivullisten liikkumista kerhon alueen ulkopuolella.
Toimintaa seuraamaan tulleet sivulliset oleskelevat parkki- ja varikkoalueen länsireunalla. Lennättäjät toimivatkentän varikon puoleisessa reunassa lennätyksen aikana.