SALLIVAN UAS-ILMATILAVYÖHYKKEEN ERITYISMÄÄRÄYKSET

Kentän korkeusrajoitus on 5000 FT MSL eli 5000 jalkaa merenpinnasta laskettuna. Se tarkoittaa n. 1400 m korkeutta alueen maanpinnasta laskettuna. Toiminnassa ei sovelleta vähimmäisetäisyyksiä sivullisiin ihmisiin, mutta sen sijaan sovelletaan lennätyssektoreita, lentokielto- ja turva-alueita, jotka on kuvattu seuraavissa kappaleissa.
Jokaiseen lennokkiin merkitään operaattoritunnuksen lisäksi myös oma nimi ja puhelinnumero. FPV lennoissa ei tarvita ilmatilan tarkkailijaa, jos se tapahtuu merkityllä FPV-radalla alle 30 m korkeudessa. Toiminnassa ei sovelleta ikärajoja.
Lennättäjien ei tarvitse suorittaa A1/A3 eikä A2 tutkintoja. A1/A3 tutkintoa kuitenkin suositellaan. Toiminnassa ei sovelleta kalustovaatimuksia. Lennättäjä kuitenkin vastaa siitä, että kalusto on asianmukaisesti rakennettu, huollettu ja tarkastettu toimintavarmaksi ennen lentoa. Suurin sallittu lennokin paino on 25 kg. Jos lennokki on valmistettu Ilmailuliiton voimassa olevan dokumentin ”Suositukset ja ohjeet 25–100 kg painavien lennokkien lentokelpoisuuden arviointiin sekä lennätyspaikan vaatimukset” mukaisesti, niin suurin sallittu paino on 100 kg. 
Lennokeista saa pudottaa esineitä, kuten laskuvarjohyppääjiä tai esimerkiksi pommeja tai polttoainetankkejajäljitteleviä esineitä. Lennokeissa saa käyttää savuja ja muita pyroteknisiä efektejä.