YLEISET ILMALUMÄÄRÄYKSET

Miehittämättömät Ilma-alukset (lennokit ja dronet) väistävät aina muita ilma-aluksia. Kaikki 250 g ja sitä painavampia lennokkeja lennättävät rekisteröityvät Traficomin pitämään EU-asetuksen mukaiseen rekisteriin ja saavat operaattoritunnuksen. Mikäli lennokissa on kamera, niin tämä koskee myös alle 250 g lennokkeja lennättäviä. Alle 18-vuotiaat eivät voi rekisteröityä vaan lennättävät jonkun toisen tahon operaattoritunnuksilla ja vastuulla. Kerhon jäsenet ilmoittavat käyttämänsä operaattoritunnuksen jäsenrekisteriin.
Lennokin on oltava koko ajan ohjattavissa ja sitä on lennätettävä vallitsevan sään ja valoisuuden huomioon ottaen riittävän lähellä lennättäjää niin, että muu ilmaliikenne ja esteet voidaan havaita ja kyetään arvioimaan väistämistarve luotettavasti (VLOS).
FPV lento lasien avulla on sallittu, kun vieressä on ilmatilan tarkkailija ja lento tapahtuu VLOS. Automaattiohjauksella lentäviä lennokkeja saa lennättää, mikäli niiden ohjaus voidaan milloin tahansa siirtää takaisin lennättäjälle.
Yli 20 kg painavien lennokkien lennättäjillä tulee olla EU:n ilmailun vakuutusasetuksen mukainen vastuuvakuutus.
Lennättäminen päihteiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty!
Kerholla on operaattoritunnukset ja niitä voi käyttää esimerkiksi lennätyskoulutustilanteissa ja myös nuorisojäsenten lennätystoiminnassa, mikäli muita operaattoritunnuksia ei ole käytettävissä. Tämä edellyttää aina hallitukselta saatua lupaa.