LENTOSEKTORIT JA LENTOKIELTOALUEET

Lennokkien ja droonien päälentoalue on Hietanevan peltojen päällä kentän kiitoradan itäpuolella (ks. kenttäaluekartassa vaalean sininen katkoviiva). Ja päälentolinja on kiitoradan itäpuolella ja radan suuntainen suora (ks. kenttäaluekartassa vihreä paksu viiva).
Väliaikaisesti nousukaarrossa ja/tai laskukierroksessa voidaan käyttää myös tarvittaessa päälentolinjan länsipuoleisia sektoreita. Polttomoottorilennokeilla ja yli 1 kg painavilla sähkölennokeilla on varikon ja sen länsipuolella lentokieltoalue lentokorkeuden ollessa alle 100 metriä ja toiminta niillä kielletty, (ks. kenttäaluekartassa punainen).
Hitaat lennokit (esim. liidokit ei painorajaa) sekä kevyet sähkölennokit (alle 1 kg) voivat hyödyntää ilmatilaa vapaammin myös kentän länsipuolella. Ihmisten päällä lennättämistä on aina vältettävä. Varikkoalueen ja parkkipaikan yli tai matalla kohti lentäminen kielletty. Kenttäalueen maksimi lentokorkeus on 1400 metriä, mutta lennokki on oltava lennättäjän suorassa näköyhteydessä (VLOS).
Kerhon hallitus voi muuttaa määräajaksi lentosektorit ja lentokieltoalueet esim. kokeilutoimintaa varten.
Kenttäaluekartta