Traficomilta RC Hietaneva ry:lle UAS ilmatilavyöhyke

RC Hietaneva ry on saanut lennokkikentälleen Traficomilta virallisen päätöksen salliva UAS ilmatilavyöhykkeestä.

Lennokkien lennätyspaikat muuttuvat siirtymäajalla uusien määräysten mukaisiksi ”salliviksi UAS alueiksi”. Suomen Ilmailuliitto on hakenut luvat jäsenyhdistysten puolesta keskitetysti ja alueet on perustettu viranomaismääräyksellä eli se on maksutonta kerholle. Traficomin mukaan sallivalla UAS-ilmatilavyöhykkeellä tarkoitetaan ilmatilavyöhykettä, jolla miehittämättömällä ilma-aluksella harjoitettava toiminta on tietyin ehdoin vapautettu yhdestä tai useammasta miehittämättömän ilmailun täytäntöönpanoasetuksessa tarkoitetusta avoimen kategorian toimintaa koskevasta vaatimuksesta.

Sallivia UAS-ilmatilavyöhykkeitä on perustettu ensinnäkin lennokkikerhojen harrastetoimintaa varten Suomen ilmailuliitto ry:n hakemuksesta. Lisäksi sallivia UAS- lmatilavyöhykkeitä on perustettu eräille tehdas- ja työmaa-alueille kaupallista toimintaa sekä tutkimus- ja kokeilutoimintaa varten.


Lennokkikerhon harrastetoimintaa varten perustetulla sallivalla UAS-ilmatilavyöhykkeellä voivat toimia myös muut miehittämättömän ilma-aluksen käyttäjät kuin se, jota varten kyseinen vyöhyke on perustettu. Tällöin on kuitenkin noudatettava tavanomaisia avoimen toimintakategorian vaatimuksia niistä poikkeamatta. Lennokkien lennätyspaikoille perustettavat sallivat UAS-ilmatilavyöhykkeet merkitään ilmailukarttoihin erityisellä kuusikulmaisella karttasymbolilla muulle ilmailulle aiheutuvan riskin pienentämiseksi.

Salliva UAS alue on tyypillisesti kuusikulmaisen ”mutterin” muotoinen valvomattomassa ilmatilassa max. korkeus 1,5 km ja 1,5 km säteellä keskipisteestä (kuusikulmio).